Ülésezett a képviselő-testület

Április 18-án csütörtökön tartotta havi rendes ülését a ferencvárosi önkormányzat képviselő-testülete. A legnagyobb vitát a Lónyay utca 26. szám alatti műemléképület további sorsával kapcsolatos előterjesztés váltotta ki, valamint a FEV IX. beszámolója és üzleti jelentése. A 9tv közvetítésének köszönhetően videón is visszanézhetik az ülésen történteket, az ülés nyilvános részének a jegyzőkönyvét pedig itt találják.

A képviselőtestület (kezdés: ) egy új napirendipont felvétele mellett egyhangúlag elfogadta a 2024. április 18-i ülés napirendjét. A FEB Kft. ellen indult NAV végrehajtási eljárásról szóló tájékoztatást Takács Krisztián, az Új Pólus frakció vezetője kérte felvenni a tárgyalási rendbe (). Árva Péter (Párbeszéd) le akarta vetetni a napirendről a Lónyay Property Kft. ügyét, mivel a gazdasági és a pénzügyi bizottságon sem nyert támogatást az erre vonatkozó előterjesztés, de ez nem kapott többséget, lett is belőle nagy vita, de erről még később.

Szokatlanul rövid volt a napirend előtti hozzászólások sora, amelyet Takács Krisztián kezdett meg (). Érdeklődött, hogy a nemrégiben megnyitott Bakáts Bunker teljesíti-e a nyilvános wc-funkciót, amely miatt a képviselő-testület sok tízmillió forinttal hozzájárult a felújításához. „Örültem volna, mint ahogy az elmúlt öt évben mindig örültem volna, ha a képviselők büszkék lennének az önkormányzat eredményeire. A Bakáts Bunkerre lehetne büszkének lenni, ez a hiánypótló intézmény ugyanis fillérekből valósult meg, és már őszig tele van programokkal. Ha Takács képviselő úr a vizelésen túl a kerületi programokra is járna, akkor nyitva találta volna az intézményt” – válaszolt Döme Zsuzsanna Suzi (). A kultúráért felelős alpolgármester továbbá jelezte, a képviselőket mindig várja az önkormányzati programokra, és sajnálkozásának adott hangot, hogy nem vettek részt például a március 15-ei megnyitó rendezvényen.

Takács Krisztián azt is szóvá tette, hogy egy kérdése miatt a polgármester kitiltotta a Facebook-oldaláról. Az inkriminált kérdésben elmondása szerint a polgármester állítólagos NER-es kapcsolatait firtatta, és rákérdezett: miért hazudott a választóknak és a szövetségeseinek, hiszen az előválasztási szerződésben vállalta, hogy nem áll kapcsolatban a Fidesszel. Baranyi Krisztina polgármester erre reagálva () közölte, „a Facebook-oldalamról azok vannak és lesznek kitiltva, akik szándékosan hazudnak, csúsztatnak, uszítanak. Ez történt képviselő úrral is.”

Deutsch László (Ferencvárosi Lokálpatrióták) a parkolómegváltásokkal kapcsolatban tett fel kérdést, Mátyás Ferenc (Momentum) pedig a jegyző segítségét kérte a lakók és a református egyház közötti viszony rendezéséhez, ami a Lónyay és a Kinizsi utca sarkán található volt BÁV-székház állagromálása kapcsán mérgesedett el.

Az ülés első napirendjeként Hanó Gergely rendőralezredes, a BRFK 9. kerületi kapitányságának vezetője számolt be () a rendőrség 2023-as munkájáról. Tavaly a bűncselekmények száma a 2022-es év adataihoz képest enyhén csökkent Ferencvárosban, szám szerint 2066-ra. A közterületi bűncselekmények jobban, 14 százalékkal mérséklődtek, 755-re. Utóbbiak felderítési mutatója Budapesten belül kiemelkedően jó, 72 százalékos. Az autófeltörések  64, a gépkocsilopások 71, a lakásfeltörések 65 százalékában fogták el a tettest; a rablásoknál, ideértve az autórablásokat is, gyakorlatilag 100 százalékos a felderítés. A rendőrségi beszámoló elfogadását a bizottságok javasolták, a testület pedig 17 igennel egyhangúlag megszavazta.

A második napirend címe: Javaslat a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgató munkakör ellátására vonatkozó pályázat eredménytelenné nyilvánítására, és új pályázat kiírására. A posztra pályázó egyik jelölt kérésére a képviselők zárt ülésen tárgyaltak erről a pontról, de végül a zárt ülésen eredménytelennek nyilvánították és új pályázatot fognak kiírni.

Négy () tartózkodás mellett elfogadták második fordulóban is a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás módosítását, amelynek lényege, hogy ha kerületi irodalmi ösztöndíjas szerző könyvet jelentet meg az ösztöndíj időszaka alatt, abból a ferencvárosi önkormányzat száz példányt megvásárol reprezentációs célra.

A testület () elfogadta a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet, amiről korábban a 9 magazin és a Kilenconline is beszámolt. (A dokumentumokat egy korábbi testületi ülésen már részletesen megvitatták.) Ugyancsak elfogadták a helyi építési szabályzat () módosítását, amire jogszabályi előírás miatt volt szükség.

() Plusz napirendipontként itt tárgyalták azt a tájékoztatót, amely arról szólt, hogy a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft.-vel szemben 3 millió forintos végrehajtást indított a NAV, és inkasszálta ezt az összeget. Mint elhangzott, azért került erre sor, mert a FEB Kft. két hónapig nem fizette be az áfát. A képviselők kérdésére, hogy ez hogy történhetett ez meg, a Kft. ügyvezetője, Pápa Levente elmondta: a februári áfa egy hiba miatt nem lett befizetve, a likviditási probléma pedig azért lépett fel, mert a FEB Kft. évekkel ezelőtt kölcsönt vett fel a FEV IX.-től az előző cégvezetés végkielégítésére, amit pont most fizettek vissza.

Ezután () a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2023. évi beszámolója és üzleti jelentése került a testület elé. A közbeszerzési hatóság egy közbeszerzési felhívással kapcsolatban szabálytalanságot állapított meg és hárommilliós bírságot is kiszabott. Pataki Márton, a FEV IX. vezérigazgatója az ügyre azzal reagált, hogy szerinte a Közbeszerzési Döntőbizottság nem helyesen” ítélte meg a kérdést. Több képviselő is jelezte, hogy ez a magyarázat számukra nem megnyugtató, hiszen a büntetést a ferencvárosiak pénzéből ki kellett fizetni.

Gyurákovics Andrea, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a cég beszámolójának pénzügyi adataira kérdezett rá. Szóvá tette, hogy a cég veszteséges lett volna, ha nincsenek kamatbevételei. Pataki Márton erre azt választolta: mivel a FEV IX. egyetlen ügyfele az önkormányzat, tehát nem cél a nagyobb nyereség, a kamattal pedig előre számoltak. Gyurákovics másik kérdése az volt, miért magasak az ügyvédi költségek. Pataki szerint azt a be nem fizetett parkolási díjak behajtási költségeivel lehet indolkolni, a parkolási bevételek ugyanis egyenesen az önkormányzat kasszájába mennek, a hozzá kapcsolódó kiadások viszont a FEV IX.-nél jelennek meg.

A képviselő-testület elfogadta a FEV IX. beszámolóját és a cég alaptőkéjének leszállítását is. Ugyancsak elfogadták – vita nélkül – a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató (FESZ) Közhasznú Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját (), ahogy azt a javaslatot is, amellyel a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálatot költségvetési szervvé alakították.

Valamennyi szakbizottság elfogadta, és az ülésen a testület is a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolóját (). Gyurákovics Andrea azt kérte, hogy dr. Bencsik Márta ügyvezető írásban számoljon be arról, hogy a cég kiket, milyen célból foglalkoztat.

Szintén elfogadták a Feszofe beszámolóját ().

Hosszas vita alakult ki () arról, hogy kössön-e megállapodást az önkormányzat a Lónyay Property Kft.-vel, vagy inkább indítson ellene kártérítési pert amiatt, hogy a Lónyay utca 26. alatt nem valósította meg a még a Bácskai-időszakban kötött szerződés szerinti beruházást. Az előterjesztő polgármester egy óra után zárt ülést rendelt el, majd visszavonta az előterjesztést, így az ülésen sem megállapodásról, sem perindításról nem született döntés.

Az ülésen vita nélkül megszavazták a szavazatszámláló bizottságok póttagjait.

A Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének kijelöléséről szóló előterjesztést visszavonta a beterjesztő főjegyző, mert nincs jelentkező a posztra.

Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelést is elfogadta a testület.

A Karaván Színház és Művészeti Alapítvánnyal a közszolgálat szerződést meg lehet kötni, azt a testület vita nélkül támogatta.

Két kulturális támogatást is jóváhagytak a képviselők az Artemisszió, illetve a A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány javára.

A testület megvitatta és végül elfogadta Takács Krisztián javaslatát, amely a lakók nyugalma érdekében az éjszakai alkoholárusítás korlátozását célozza. Noha a kerületi szabályozás értelmében tilos közterületen szeszes italt fogyasztani, továbbá este 11 után kiskereskedelmi üzletben árusítani, ám utóbbi nem vonatkozik a dohányboltokra, sőt, jogszabályi előírások miatt az önkormányzat nem is terjesztheti ki rájuk ezt a tilalmat. Az előterjesztés ezért kezdeményezi ennek a jogszabálynak a módosítását. Baranyi Krisztina polgármester jelezte, hogy más kerületek (a 7. és a 8.) próbálkoztak már hasonló módosítás kezdeményezésével, de nem jártak sikerrel. Néhány képviselő, Mátyás Ferenc, Deutsch László és Gyurákovics Andrea úgy vélte, hogy a közterületi fogyasztás tilalmának kellene inkább érvényt szerezni elsősorban a közterület-felügyelők ellenőrzéseinek fokozásával. Az előterjesztő szerint viszont ahogy a közterület-felügyelők, a rendőrök sincsenek elegen. Analógiaként azzal érvelt, hogy szemetelni is tilos, mégis kirakunk szemeteseket is, hogy elősegítsük a szabály betartását. Mátyás Ferenc módosító-javaslattal élt, a dohánytermékek árusítására is kiterjesztette volna a kezdeményezést, de ezt nem támogatták a képviselők.

– nie-kej –

Fotó: Stépán Virág