Pészah

A zsidó naptárban niszán hónap 15-én kezdődő, hétnapos pészah ünnepét (idén április 22–30. között) gyakorta nevezik tévesen zsidó húsvétnak. A pészah az elkerülés, a kovásztalan kenyér, illetve a szabadság ünnepe…