Négy év alatt másfélszeresére nőtt a krízishelyzetek száma a kerületben

A kerületi család- és gyermekjóléti szolgálathoz, valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságához (Feszgyi) bejövő jelzések száma 2020-ban 905 volt, tavaly pedig már 1336 – mondta el a Kilenconline-nak Gergely Gabriella, az intézmény jelzőrendszeri felelőse és tanácsadója. Az is változás, hogy amíg a 90-es években a családok maguk keresték a segítséget, mára a jelzések alapján kerülnek inkább kapcsolatba a szakemberek a kerületi családokkal.

A Feszgyi munkatársainak a jelzéseket az iskolák, óvodák, védőnők, rendőrök, orvosok, kórházak és civil szervezetek szakemberei adják le – ha például a rendőrök bolti lopáson érnek fiatalokat, vagy ha az orvos egy gyereket nagyon elhanyagoltnak talál, esetleg bántalmazás nyomait látja rajta. Nekik jogszabály szerint is jelezniük kell, ha veszélyeztető tényezőket, körülményeket tapasztalnak, vagy tudomásukra jut, hogy egy gyermek vagy család krízishelyzetben van. A védőnők a család hátterével (lakhatási viszonyaival, családi-rokoni kapcsolatrendszerével, erőforrásaival) is jobban tisztában vannak, mert a munkájuk során látogatják az otthonukban a családokat. Az iskolák a gyerekek lelkiállapotát, viselkedésváltozásait és a tanulmányi eredményükben bekövetkezett változásokat is látják, és ha a változás nem kezelhető pedagógiai eszközökkel, ugyancsak jeleznek. Értesíteniük kell a család- és gyermekjóléti szolgáltatót akkor is, ha túl sok az igazolatlan hiányzás az iskolákban. A helyi közösség is része a jelzőrendszernek, sokszor ők hallják, látják a családon belüli erőszakot – emelte ki Gergely Gabriella.

Ahogyan dolgoznak

A jelzés beérkezése után a Feszgyi munkatársai minden esetben felkeresik a családot, feltárják a probléma mögött húzódó okokat. A céljuk az, hogy megfelelő szolgáltatásokkal, támogatással reagáljanak. Ehhez a feltáró munkához bekérik a jelzőrendszer tagjainak szakvéleményét (pedagógiai vélemény, védőnői helyzetértékelés, egészségügyi adatlap stb.), és szükség esetén esetkonferencián, a családtagokkal együtt állapodnak meg a tennivalókban, a cselekvési terv részleteiben ahhoz, hogy változás indulhasson el a családban.

A szolgáltatások között vannak térítésmentesen igénybe vehető pszichológusok, válásokhoz, súlyos családi konfliktusokhoz mediátorok, van jogi tanácsadás, fejlesztőpedagógus, család- és párterápia, a szociális munkások pedig az anyagilag hirtelen nehéz helyzetbe került családok számára is tudnak erőforrásokat mozgósítani a gyerekek biztonsága érdekében. 

Sokszor találkoznak szülői problémákkal, amelyek lehetnek anyagi, gyermeknevelési, lakhatási nehézségek, vagy olyan korábbról hozott családi minták, amelyek nehezítik a család működését, a kapcsolatok kiegyensúlyozottságát. Ott vannak, ha például egy védőnő jelzi, hogy egy anya szülés utáni depressziótól szenved és segítségre van szüksége. A cél, hogy a fennálló probléma megoldására a családtagok és a szakemberek közösen új megoldási alternatívákat, stratégiákat dolgozzanak ki.

Szomszéd Café

A 9 magazin 2023. októberi számában írtunk már a Feszgyi áldozatsegítő akciójáról, a Szomszéd Caféról, amelyet a kerület négy különböző pontján más és más meghívottakkal rendeztek meg. Lombos Petra, az áldozatsegítő csoport koordinátora szerint a program nagyon jól sikerült, olyan embereket tudtak elérni és megszólítani, akik sok mindent láthatnak: boltosokat, szomszédokat, játszóterező anyukákat, mindenkit, aki felelős, összetartó és tenni akaró lakos. A cél az volt, hogy arról beszélgessenek a szakemberek és a laikusok, valamint az egykori áldozatok, mit tehet valaki, ha bántalmazást lát. Hogyan segíthet az áldozatnak, és kell-e félnie a bejelentéstevőnek? A bántalmazott emberek legtöbbször nem látják a kiutat, és sokszor bele is fásulnak a helyzetbe. 

A négy beszélgetésen körülbelül hetven ember vett részt, most ennek a feldolgozása zajlik. Nemcsak a nőkre és a gyerekekre mint áldozatokra koncentrált a beszélgetés, hanem azokra az emberekre is, akik valamilyen testi vagy lelki állapotuknál, betegségüknél fogva inkább válhatnak áldozattá. Szó volt arról is, hogyan lehet segíteni a hajléktalanokon és a szenvedélybetegek kiszolgáltatottságán. 

Mindeközben elindult a szakmai párbeszéd, workshop ötven kerületi szakember részvételével, amelyben a bántalmazás ádozatainak traumáiról és a beavatkozás lehetséges módjáról beszélgettek. Az áldozatsegítő csoport célja, hogy a szakemberek számára legyen a kerületben olyan fórum, amelyen a bántalmazás áldozataival dolgozó munkatársak egymás tudását és tapasztalatait is meg tudják ismerni. 

Gyerekbántalmazás

A bicskei gyermekotthonban történt gyalázatos események és a köztársasági elnök lemondása után még nagyobb figyelem övezheti majd a gyermekjóléti alapellátás és a jelzőrendszer munkáját is, amelyről eddig nagyon kevés szó esett a közbeszédben.

Magyarországon a gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni ellátások, személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások (ilyen a ferencvárosi család- és gyermekjóléti szolgáltató is), illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. A gyermekvédelmi szakellátásban történt bántalmazások nem a gyermekjóléti alapellátásban dolgozók felelőssége: az alapellátás feladata a gyermekek családjával folytatott szociális segítőmunka annak érdekében, hogy a gyermek a családjába visszahelyezhető legyen, a szociális munka eszköztárával és a szakemberekkel, valamint a jelzőrendszer tagjaival együtt segítséget nyújtson a családok aktuális problémáira.

A cél, hogy minél kevesebb gyermeket kelljen a családjából kiemelni – azaz gyermekvédelmi szakellátásba juttatni –, és az ellátórendszer támogatásával megszüntethetők legyenek a veszélyeztető tényezők, amihez a család motivációja és erőforrásainak mozgósítása is szükséges. Az elmúlt évhez képest közel háromszorosára nőtt a kilencedik kerületi család- és gyermekjóléti központban nyilvántartott, nevelésbe vett gyerekek száma.

Bilkei-Gorzó Borbála

Fotó: Birtalan Zsolt

Szakmai nap a József Attila-lakótelepen

A Feszgyi május 28-án, kedden, 12.45–16 óra között szakmai napot tart a József Attila-lakótelepi Közösségi Házban Gyermekek és családok segítése a válással, különéléssel való megküzdésben címmel. A részvételhez május 23-án 16 óráig leadott regisztráció szükséges.