Ülésezett a képviselő-testület – beszámoló

Május 9-én tartották utolsó rendes ülésüket a ferencvárosi képviselők az önkormányzati választások előtt. Megszavazták azt a háromoldalú szerződést, amely alapján elindulhat a MÁV-lakótelep közműfejlesztése. Az ülés napirendje itt érhető el.

Napirend előtti felszólalásokban a fideszes képviselők az egész ciklust értékelték a polgármester 2019-es ígéreteit fölidézve.

A fideszes Mezey István szerint leállt a tömbrehabilitáció, bérlakások sem épültek kellő számban. Párttársa, Kállay Gáborné azt mondta a most átadott rendelőintézetről, hogy nincsenek még benne se bútorok, se orvosok. Kállayné kifogásolta a közterületek szemetességét is, valamint a Haller parki vécé lassú elkészülését. Gyurákovics Andrea, a Fidesz frakcióvezetője a baloldali koalíció széteséseként jellemezte a ciklust. Abban bízik, hogy a következő ciklusban konstruktív munka folyik majd a testületben, mert meglátása szerint ez az elmúlt években nem sikerült.

(Cikkünk a videó alatt folytatódik.)

Takács Krisztián, a Momentumból nemrég kilépett képviselő az elmúlt pár nap eseményeiről beszélt, szintén napirend előtt. Először elmondta a Fidesz országos politikai lépéseiről, hogy a kormánypártot nem az zavarja a kegyelmi botrányban, hogy gyerekek ellen történtek súlyos bűncselekmények, hanem az, hogy nyilvánosságra került az egyik kegyelemben részesített érintettsége. Takács ugyancsak bírálta, hogy tegnap Kínából érkezett rendfenntartók zaklattak egy képviselőt, amikor az EU-s zászlót helyezett ki.

A ferencvárosi képviselő-testület csütörtöki rendes ülésének első napirendi pontja a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 9. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának tavalyi tevékenységét összefoglaló beszámolója volt. Szilágyi Zsolt, a Városgazdálkodási Bizottság elnöke elfogadásra javasolta a beszámolót, a képviselők ezt meg is tették.

Második – előrehozott – napirendi pontként a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület személycserét kért a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságban az általuk delegált (nem képviselői) poszton, mert Zubonyainé Pelka Zsuzsáról hirtelen kiderült, hogy egy másik szervezet jelöltjeként indul a kerületben, így őt visszahívták. A testület támogatta a cserét, az új tagot, Solténszky Olivért meg is választották, aki a testület előtt letette az esküt.

A következő napirendi pont a Ferencvárosi Napfény Óvoda óvodaigazgatói pályázatának elbírálása volt. A bizottság javaslata alapján Jordákiné Károlyi Irén Marianna töltheti be a posztot.

Az ülésen ezt követően az önkormányzat 2023-as, éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, azaz a zárszámadást tárgyalták és fogadták el (előterjesztés, számok, könyvizsgálói jelentés, kimutatások), amely hosszas politikai vitára adott alkalmat, elsősorban a Fidesz képviselői számára.

Ezt követően számos napirendi pontot gyakorlatilag vita nélkül elfogadtak.

Támogatták a 2024. évi költségvetés módosítását – bár itt Gyurákovics Andrea tett egy módosítójavaslatot annak érdekében, hogy a Bakáts Bunkerben szükséges munkák helyett inkább az FMK-ban működő színház légkondicionálása legyen megoldva, de azt nem szavazta meg a többség – és a 2024-es átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót is.

Pozitív döntés született egy Mester utca 33-35. alatti helyiségre vonatkozó vagyonkezelési szerződés ügyében.

Megszavazták, hogy új pályázatot írjon ki az önkormányzat a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (Feszgyi) vezetésére, amelyre egy módosítás eredményeként a kiírást követően 30 napos beadási határidővel lehet majd pályázni.

Eredménytelennek nyilvánították a Feszofe könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot.

59-ben határozták meg a 2024/2025. tanévben indítható óvodai csoportok számát. Takács Máriusz (DK) az oktatási és kulturális bizottság elnöke megjegyezte: az óvodák 77 százalékos kihasználtság mellett működnek, azok az óvodák telítettebbek, ahol SNI-s vagy BTM-es gyerekeket is fogadnak.

Elfogadták az óvodák 2024/2025-ös munkatervét.

Vállalta az önkormányzat, hogy a következő tanévben is hozzájárul a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Torzsa Sándor (MSZP) szerint az önkormányzati ösztöndíjrendszert újra kell gondolni, mert Bursa-ösztöndíjra például mindössze hárman jelentkeztek az egész kerületből.

A képviselő-testület egyhangú döntése alapján önként vállalt feladatként folytatódik az iskolatej program: a gyerekek tejet, korpás kiflit és túrórudit kapnak továbbra is.

Folytatódik a MÁV Szimfonikus Zenekar évtizedek óta tartó önkormányzati támogatása is, miután elfogadta a testület a zenekari alapítvány beszámolóját és idei támogatását.

Ezt követően alapítványi elszámolásokról, a ferencvárosi civil- és kulturális szervezetek 2024-es támogatásáról, valamint a nyári táborok támogatásáról döntöttek, ugyancsak vita nélkül.

Elfogadták azt is, hogy a kerület egyik legnagyobb embermentőjéről, a Bokréta utcai Szociális Testvérek Társasága mártír hitoktatójáról, Bernovits Vilmáról emlékművet helyezzen el a kerület a Gizella sétánynál a Duna mellvédfal vonalában. Az emlékművet a két nyertes pályázó, Kálna Dávid és Hartvig Dániel fogja elkészíteni.

Idén is lesz Ráday Utcai Színházi Találkozó, miután egyetértett a képviselő-testület a programnak a tavalyival megegyező mértékű, 5 millió forintos támogatásával.

Egyhangúlag elfogadták a ferencvárosi „deák” ösztöndíj közalapítványának a 2023. évi beszámolóját, amely tavaly 12,5 millió forintot fordíthatott a hátrányos helyzetű tehetséges diákok tanulmányainak a támogatására. A program idén is folytatódik, a keretösszeget 15 millió forintra emelték.

Az ülés egyik legfontosabb napirendje alapján megkezdődhet a korábbi MÁV-lakótelep közműhálózatának rekonstrukciója. Az erre vonatkozó előterjesztést két tartózkodás mellett fogadták el, ezzel Ferencváros is egyetért azzal, hogy háromoldalú szerződést kössön a MÁV, a Fővárosi Önkormányzat és Ferencváros. Hidasi Gyula (MSZP), a körzet képviselője az ülésen elmondta, hogy a területi részönkormányzat megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést. Hasonlóan nyilatkozott Sajó Ákos (Fidesz–KDNP) is a MÁV-Aszódi problémák kezelése érdekében létrehozott ideiglenes bizottság elnökeként. Egyetértettek abban, hogy vannak fenntartásaik, de támogatják, hogy mielőbb elinduljon a program. A fővárosi önkormányzat már áldását adta rá, a MÁV pedig – Sajó Ákos információi szerint – felterjesztette Lázár János miniszterhez. Utóbbival Baranyi Krisztina polgármester már leegyeztette, hogy támogatni fogják a közösen kidolgozott megoldást. Eszerint a MÁV, amely még mindig a közművek tulajdonosa, 80 százlékban fog hozzájárulni a felújítás költségeihez, a főváros 15, Ferencváros pedig 5%-kal veszi ki a  részét a terhekből.

Gyurákovics Andrea fideszes frakcióvezető többször feltette a kérdést, hogy az ideiglenes bizottságot miért nem vonták be az egyeztetésbe, és miért nem kapták meg a képviselők előzetesen a szerződéstervezetet, holott bevonásukról az ideiglenes bizottság korábban határozatot hozott. „Miért mindig mi vagyunk az utolsók, akik értesülnek a dolgokról” – tette fel a kérdést, hozzátéve: „ez az előterjesztés jelen állapotában semmi másra nem alkalmas, mint egy kampányfogás”.

Szilágyi Zsolt (Jobbik–Konzervatívok) Lázár János kézjegyét hiányolta a tervezetről, és azt tudakolta: milyern tárgyalások voltak, és milyen garanciát adott a megvalósulásra a kormány.

Baranyi Krisztina polgármester válaszában elmondta: az egyeztetésen Csárdi Antal parlamenti képviselő, Lázár János és jómaga volt jelen. „a miniszter a helyszínen adott utasításokat a MÁV vezérigazgatójának a szerződés előkészítésére” – mondta és reményének adott hangot, hogy bízni lehet a miniszter adott szavában, és hogy a saját instrukcióinak megfelelően fog eljárni.

Ezt követően elfogadták még a képviselő-testület második félévi munkatervét, majd zárt ülésen döntették el, hogy ki kapjon idén Pro Sanitate és Magyary Zoltán díjakat, illetve hatósági ügyekről is határoztak.

Technikai okai voltak annak, hogy az ülés után még egy rendkívüli ülést is összehívott a polgármester, egyetlen napirendi ponttal. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. első negyedéves beszámolóját kellett határidőben elfogadniuk, ami Ferencváros történetének talán legrövidebb képviselő-testületi ülésén, két perc alatt egyhangúlag meg is történt.

Nagy Ildikó Emese – Kubinszky E. Judit 

Fotó: Stépán Virág