„A lehetetlen lakhatási viszonyok felszámolása a legfontosabb” – Gegesy Ferenc független polgármesterjelölt

Meg tudta teremteni a képviselő-testületen belül a szakmai együttműködést a különböző politikai gondolkodású szereplők között, a politikai viták pedig visszaszorultak – ezt tartja sikeres polgármestersége egyik zálogának Gegesy Ferenc, aki a következő ciklusra is ezt a munkamódszert ígéri a választóknak.

9: Mit tart Ferencváros három legnagyobb megoldandó problémájának?

Gegesy Ferenc: Kilencszáz család lakik olyan önkormányzati bérlakásban, amelyek aládúcolt épületekben vannak és ahol kint a vécé, bent a penész. A legfontosabb az ő helyzetüket kezelni. A köztisztaság javítása és a zöldterületek rendben tartása és növelése a másik két legfontosabb feladat.

9: Mit gondol a parkolásról?

GF: Fontos tisztázni, hogy az autós káoszt, ami a városban van, az okozza, hogy évtizedek óta nem történnek meg fontos, a kerületünket is érintő agglomerációs közlekedési fejlesztések. A fővárosba minden tíz autóból hat az agglomerációból érkezik. A probléma valódi megoldása tehát az, hogy az önkormányzatnak napirenden kell tartania a HÉV-fejlesztés kérdését. A belső- és középső-ferencvárosi forgalom csillapítása, a fizetős parkolási övezet kiépítése – az ott lakók érdekében – már az én polgármesterségem alatt elkezdődött; ez most a József Attila-lakótelepen is feladat lesz.

9: Milyen elképzelései vannak a ferencvárosi rozsdaövezet fejlesztéséről?

GF: Az önkormányzatnak jelenleg nincs fejlesztési koncepciója Külső-Ferencvárosra, így nem irányítjuk, hanem elszenvedjük az ottani beruházásokat – ezen változtatni kell. Bár készült korábban fejlesztési koncepció, a fiók mélyén maradt, azt kell elővenni. A Diákváros és a HÉV-fejlesztés fontos támogatandó beruházások.

9: Mi az álláspontja a Galvani híd megépítésével kapcsolatban, főleg ha a Kiserdő kárára történik?

GF: A Kiserdő megtartása alapvető kerületi érdek, a Galvani híd megépítése nem az. Szerintem a főváros érdekét is jobban szolgálná az Albertfalvai híd. A Kiserdőt helyi védettségű természetvédelmi területté kell alakítani.

9: Mi a véleménye a Fudan Egyetemről, amelynek  a felépítését nem vetették el teljesen?

GF: Egy nagy kínai egyetemváros felépítése nemcsak Ferencvárosban, de sehol sem érdeke az országnak, Ferencváros a korábban megígért Diákvároshoz ragaszkodik.

9: Ön a tömbrehabilitációt részesítené előnyben, vagy a közterek megújítását?

GF: Még évekig a lehetetlen lakhatási viszonyok felszámolása a legfontosabb cél, ami persze nem zár ki kisebb volumenű köztérmegújításokat.

9: Ön szerint a lehető leggyorsabban kell haladni a teljes épületfelújításokkal, vagy egy-egy leromlott épület esetében az állagmegóvásokat el kell végezni?

GF: Természetesen az életveszély elhárítása, megelőzése a legfontosabb feladat, de az ezen felüli állagmegóvásra (pl. postaládák kicserélése, közös vécék felújítása, ami most zajlik) a már belátható időben bekövetkező teljes felújításig, bontásig csak minimálisan célszerű költeni. Az ilyen felújítások a kicsi, komfort nélküli lakásokat nem szüntetnék meg, azaz csak átmeneti megoldást jelentenének, viszont a pénzt vinnék a végleges megoldás elől.  Arra kell koncentrálni, hogy az itt lakók minél hamarabb felújított lakásokba költözhessenek.

9: Mi a véleménye a kutyás helyzetről Ferencvárosban, mit tervez tenni a kutyás – nem kutyás konfliktusok csökkentése érdekében?

GF: Sokat elmond a helyzetről, hogy a kerületben a legtöbb kutyafuttatót az én polgármesterségem idején alakítottuk ki. Fejleszteni kell a kutyás infrastruktúrát. Fel kell állítani egy kerületi kutyás érdek­egyeztető fórumot, és velük meghatározni ennek az irányát.

9: Melyek a választási programja legfontosabb elemei?

GF: A tömbrehabilitáció felgyorsítása, a köztisztaság javítása, a zöldterületek rendben tartása és bővítése, a közbiztonság javítása, a 30-as övezet bővítése, az átmenő forgalom csökkentése, a ferencvárosi lakásügynökség elindítása, a Mester utcai szakrendelő rendeléseinek jobb elérése, napelemek elhelyezése a közintézményeinkre – számtalan területtel foglalkozik a programom, amelyet a www.gegesy.hu weboldalon el lehet olvasni.

9: Milyennek szeretné látni Ferencvárost öt év múlva?

GF: A rossz lakásállományunk megfeleződött, a többi programpont teljesült, a köztisztaság, a zöldterület állapota és a köz­biztonság terén budapesten élenjárókká váltunk.

9: Milyen fő érvei vannak, miért szavazzanak önre a választók?

GF: Húszéves polgármesteri tevékenységem alatt óriásit léptünk előre a városmegújításban, a fővárosban élenjárók lettünk a zöldterületeink állapotában és bővítésében, az egészségügyi ellátásban, a kerület nagy részén megfelelő szintet értünk el a köztisztaságban, közbiztonságban. Az eredményeink nagy részben azon alapultak, hogy sikerült megteremtenem a képviselő-testületen belül a szakmai együttműködést, a politikai viták – a választási időszakokon kívül – minimális szintre szorultak. Ezt a munkamódszert ígérem a következő ciklusra is a választóknak.

9: Baranyi Krisztina a Jelenben megjelent interjújában azt mondta, ön azt szerette volna, ha nem hozzák nyilvánosságra a bérházak statikai vizsgálatának eredményét, mert akkor erre pénzt kellene költeni, olyan siralmas állapotban vannak. Ez pedig büntetőjogi kategória szerinte. Mi erről a véleménye?

GF: Én ilyen nyilatkozatot nem olvastam tőle, ezt nehezen is tudom elképzelni, hiszen minden alkalommal, amikor a rehabilitáció témája vagy a költségvetés módosítása előkerült, javasoltam a kiadások növelését. Különösen így volt ez a statikai felmérés eredményének megismerése után, amelynek alapján az aládúcolt épületek problémájának végleges megoldásához, azaz az épületek kiürítéséhez 26 milliárd forint lenne szükséges. Ez vezetett el a novemberi felmondásomhoz is, mivel a polgármester az Ecseri úti felszínrendezésre az akkor a költségvetésben levő 1,3 milliárd forint átcsoportosítását elutasította. Éppen az lenne a büntetőjogi kategória, ha nem csoportosítunk át minden pénzt erre, és ezután az egyik házban baleset történik.

9: Baranyi Krisztina barátságtalan lépésnek tartja, hogy ön, aki négy éven keresztül az ő fizetett tanácsadója volt, a tanácsai többségét meg is fogadták, elindul ellene a választásokon. Nem érzi ezt árulásnak?

GF: Baranyi Krisztina 2017-ben megkeresett, hogy akarok-e indulni a 2019-es választáson, a nemleges válaszomra pedig azt mondta, akkor ő elindul. Nekem húszéves sikeres polgármesteri tevékenységem után nem volt szükségem újabb bizonyításra, és az ő addigi sikeres képviselői tevékenysége alapján benne láttam a lehetőséget, hogy Ferencváros megújulása újra nagyobb ütemben folytatódhat, ezért szívesen támogattam a kampányok során. Most nem csodálkozom, ha az indulásomat barátságtalan lépésnek tartja, hiszen mindig meg volt róla győződve, hogy neki mindig igaza van: másként gondolkozni, lépni, mint ahogy ő ezt jónak tartja, nem lehet (és ha mégis ilyennel találkozott, az a személy abban a pillanatban megkapta a nem hízelgő minősítést). Az is beleillik a képbe, hogy nem emlékszik arra, hány kisebb-nagyobb vitánk volt, pedig ha a legfontosabb kérdésekben egyetértésre jutottunk volna, szívesen tudtam volna most is támogatni őt a választáson. Ő nem érzi, hogy az adott szó be nem tartása, egy látványberuházás kedvéért kilencszáz család cserbenhagyása elfogadhatatlan? Nem érzi azt sem, hogy választás előtt a másik félnek (értsd: a testületben jelenleg az ellenzék képviseletében jelen lévők – a szerk.)  a pályáról való teljes kiszorítására tett kísérlet visszaüthet? Ha a dolgok június 9-én nem úgy alakulnak, ahogy elképzelte, akkor ezt nem mások árulásának, hanem legalább részben a saját hibájának kellene betudnia.

9: Úgy tudjuk, sokat gondolkodott rajta; melyik volt az a pont, amikor eldöntötte, hogy elindul ellene?

GF: Valóban sokat gondolkodtam az induláson, hiszen januártól mondtam folyamatosan az engem megkeresőknek, hogy nem (az erről érdeklődőknek pedig csak annyit, hogy „sokan megkerestek”). De amikor áprilisra kiderült, hogy az elutasításom addigi indoka – nevezetesen, hogy ne osszuk meg a Fidesz-ellenes tábort – érvényét vesztette, mert a kilenc képviselő döntött az önálló indulásról, mivel Baranyi még csak tárgyalni sem tárgyalt velük, már nem volt miről tovább gondolkozni, és a felkérésre igent mondtam.

– 9 magazin –

Gegesy Ferenc (74)

Nagy családja van: első, huszonöt évig tartó házasságából négy gyereke született, második feleségével húsz éve él házasságban, mindkettőjük gyermekei és az unokák is gyakori vendégek náluk. Matematikus és közgazdász diplomája van, közgazdaságtanból doktorátust is szerzett. Három munkahelye volt életében: az Országos Tervhivatal, a KSH és a Ferencvárosi Önkormányzat.

Fotó: Birtalan Zsolt
(Megjelent a 9 magazin 2024. júniusi számában.)