Cséplő Dániel polgármesterjelölt programja

Sikeres, okos, zöld Ferencváros – ez a polgármesterjelölt (és a 10. számú EVK-ben képviselőjelölt) gondolatainak vezérfonala.
Cséplő Dániel Ferencvárosban él, a Magyar Szolidaritás Mozgalom színeiben méreti meg magát a 2024. június 9-i önkormányzati választáson.
 
Lapunknak megküldött választási programját az alábbiakban ismertetjük.
1. A korrupció, a pártkötődés alapján létrejött állások azonnali szisztematikus felszámolása Ferencvárosban.
A jövő hivatala valóban egy nyitott, transzparens, demokrata hivatal lesz, melyben a békesség, a konszenzus, a városvezetés és a képviselők közötti együttműködés lesz a rendező elv.
Pártfegyelem helyett a bizalom, az érvek, a szakmai döntések fogják szolgálni a közjót.
A lakosságot teljes mértékben, költséghatékonyan, környezettudatosan tájékoztatni kell a helyi ügyekről, döntésekről.
Az önkormányzat nyitott működése lehetővé kell, hogy tegye a mindennapi beleszólást a kerület életébe, munkájába.
Mi nem informálni fogunk, hanem meghallgatjuk lakótársaink napi problémáit és megoldásokat fogunk keresni ezekre.
Egy nyitott, átlátható, ügyfélbarát hivatalra van szükség.
Takarékos, puritán egyensúlyi gazdálkodást kívánok megteremteni a prioritást mindig szem előtt tartva.
A városvezetésnek, a megalkotott működési szabályzatnak garantálni kell a közbeszerzéseink átláthatóságát, a képviselők részletes, folyamatos informálását a közbeszerzések kapcsán.
2. Humánus, szociális megközelítés az önkormányzati munkában.
A lakhatás alapvető emberi jog.
Mi a kemény munkában, a megvalósításban hiszünk.
Ígérem, hogy tömbrehabilitációnk újra folytatódni fog és garantálom, hogy ciklusunkként minimum harminc új, önkormányzati építésű bérlakást fogunk átadni.
Ismét bérházakat fogunk építeni, lakásállományunkat növelni fogjuk, szolidaritást vállalunk, kezünket nyújtjuk embertársainknak.
A kerületi lakásügynökség létrehozása evidencia.
A társasházak felújítását pályázati úton támogatni kell.
Segíteni kell a fiatalok lakásvásárlását, a lakáspályázatok bizonyos részét a kerületben élő fiatalok számára kell meghirdetni.
Tegyük vonzóvá a tehetséges fiatalok számára Ferencvárost, ezzel tegyük versenyképessé, kiemelkedővé a kerületet.
Bővíteni kell a bölcsődei, óvodai férőhelyek számát optimális csoportlétszámok mellett új létesítmények építésével.
Gyermekeink közétkeztetése nem lehet többé alku tárgya.
Emelni fogjuk a közétkeztetés színvonalát, egészséges, tápanyagban gazdag ételeket fogunk biztosítani a gyermekeinknek.
3. Korszerű egészségügyi ellátórendszer létrehozását tervezem.
Nagyon fontos itt is, hogy beruházásainkat a prioritás figyelembevétele mellett végezzük. Kiemelten kell támogatni a kerületi szűrőprogramokat, az egészségügyi intézményeink megújítását, eszközbeszerzéseket, a higiéniai állapotok kötelező betartatását.
Törekedni fogunk, hogy az ellátás színvonalat növeljük, rendelőinket felkészült orvosokkal töltsük fel.
4. Ferencvárosnak valóban lesz klímastratégiája.
Mindhárom klímastratégiai területen (kibocsátás csökkentés, alkalmazkodás, szemléletformálás) szükséges az erőfeszítéseink növelése.
Ki kell dolgoznunk végre Ferencváros energetikai korszerűsítési programját.
Növelni kell Ferencváros zöldterületeit, a klímaválság tény.
A Kiserdőre szüksége van Ferencvárosnak, Kispestnek, Budapestnek.
Ferencvárosnak újra lesz főkertésze.
Tiszta közterületeket, közparkokat, játszótereket kell fenntartani a folyamatos karbantartás, odafigyelés, állagmegóvás mellett.
Nem hagyhatjuk lepusztulni a kerület értékeit, eszközeit, ingatlanjait.
Ennek érdekében egy hatékonyabb, professzionálisabb, lakóbarát, kompetens Ferencvárosi Közterület-Felügyeletet kell megszervezni.
Több nyilvános toaletthelyiség létrehozását, üzemeltetését óhajtom megvalósítani a kerületben, illetve új szelektív hulladéktárolók beszerzését fogom támogatni fővárosi szinten.
Támogatom a kerékpárutak fejlesztését a kerületben, továbbá új, a kutyatulajdonosok által jóváhagyott modern, higiénikus kutyafuttatók kialakítását tervezem.
5. Idősbarát családbarát, civilbarát Ferencváros létrehozása, támogatása.
Programjainkkal, támogatásainkkal elő kell segíteni, ki kell elégíteni a ferencvárosi lakosok tartalmas időtöltését, harmonikus mindennapjait, feltöltődését, kultúra éhségét.
Itt is szem előtt kell tartani a fenntartható, költséghatékony, okos projekteket.
Bővíteni kell az önkormányzat által biztosított kulturális és sportkínálatot.
Ferencvárosnak támogatni kell a civilszervezetek munkáját.
Kiemelt figyelmet kell szentelni gyermekeinkre, a ferencvárosi családok kerületi közösségi életébe való bevonásába, segítésébe (kultúrprogramok, sportrendezvények, nyári táboroztatás, tanoda, közösségi szemétgyűjtés, faültetés, piknikezés stb.).
6. Meg kell vizsgálnunk Ferencváros parkolási anomáliáit.
A korrupciómentes, modern parkolási rendszert létrehozása alapfeltétel.
A Kerületi Építési Szabályzat felülvizsgálata szükséges, hogy egy adott lakóépületnek, sportlétesítménynek, közintézménynek mennyi parkoló helyet kell biztosítania.
Szigorú szabályokat kell bevezetni az engedélyeztetés területén.
A kiadott körülbelül 2500 lakossági parkolási engedélyhez alig valamivel több tényleges utcai parkolóhely jut.
Ezért indokolt önkormányzati forrásból parkolóházak, mélygarázsok építése a kerületi lakosok részére.
Tény, hogy az agglomerációból tízezrek járnak be Ferencvárosba dolgozni, ügyet intézni.
Egy modern, környezettudatos tiszta közösségi közlekedés megszervezése alap célkitűzés.
Támogatnunk, előtérbe kell helyeznünk a zöld közlekedési alternatívákat, folytatni kell a P+R parkolók létesítését.
A József Attila-lakótelepen egységes díjfizetős parkolási zónát kell létrehozni.
7. 2024-ben új kapitányságvezetője lett Ferencvárosnak Hanó Gergely rendőralezredes úr személyében.
A 2023-as beszámolójából megtudhattuk, hogy a bűncselekmények száma csekély mértékben (2-3%) csökkent, sikerként értékelte, hogy a kerületi kapitányságok felderítési aránya 70%-os volt.
Ahhoz, hogy ez így maradjon, tovább kell bővíteni a kerület térfigyelő rendszerét.
Több járőrt, lakóbarát, preventív rendőri munkát várok el a kerületi rendőrség részéről a jövőben együttműködve Papp Krisztián úr által vezetett Ferencvárosi Polgárőr Egyesülettel.
Nagy hangsúlyt óhajtok fektetni a szemetelés, a környezetkárosítás, az illegális hulladéklerakás kérdésére.
Speciális akciócsoport létrehozásával, eredményes szankcionálással vissza kell szorítani ezen magatartások elterjedését Ferencvárosban.
Legyen Ferencváros a legtisztább kerület Budapesten.
A drogosok, hajléktalanok problémája az Ecseri úti metrófelszín környékén tényszerű.
Álláspontom szerint ezt a kérdést fővárosi szintű segítség nélkül nem tudjuk megoldani.
A Máv-Aszódi-telepen rendezni kell a hajléktalanszálló kérdését, illetve további figyelmet kell szentelni a folyamatosan létesülő munkásszállók környékén felmerülő cselekményekre is.
8. Tegyük elérhetővé a Duna-partot a ferencvárosi emberek számára.
A jövő beruházásainak figyelembe kell vennie, hogy alapkérdés a Duna-partra való lejutás, a közösségi élet, a tömegsport létrejötte a vízpart mellett.
A Nemzeti Atlétikai Stadion megvalósítása jóvoltából Ferencváros elveszítette egyik legnívósabb területét, közpark helyett betont és térkőligetet kapott a kerület.
Míg az óbudaiak, angyalföldiek, csepeliek lejuthatnak a Duna-partjukra, addig a ferencvárosi emberek nem.
9. Zajártalmak, csendháborítás, turisztikai ártalmak.
A ferencvárosi emberekkel beszélgetve szinte mindenki felvetette ezen témakört.
A József Attila-lakótelep, a Máv- és az Aszódi-lakótelep szenved a légiközlekedés okozta zajártalomtól, ami a hétvégeken a legzavaróbb.
Reggelente 7 órától szinte 10 percenként repülnek, fordulnak el rendkívül alacsonyan a lakótelepek felett a repülőgépek, így a lakótelepi lakosok nem tudják kipihenni magukat a reggeli órákban.
Nyári éjszakákon a Budapestpark, D9, Arsenal által kibocsátott „tuc-tuc” zavarja a ferencvárosi lakók nyugalmát, akár reggelig.
Minden esetben megoldást kell találni a lakók észrevételeire.
A Máv-telep elviselhetetlen lőtér-zajára azonnali megoldást kell találni.
A Középső-, Belső Ferencvárosban észlelhetőek a vendéglátás, a turisztika, illetve az egyetemi életforma által kialakult konfliktusok, cselekmények, zajhatások.
Megfelelő szabályozással, a felek moderálásával itt is sikereket lehet, kell elérni, arról nem is beszélve, hogy önkormányzatunk legfőbb bevétele a helyi iparűzési adóból származik, így segítenünk kell a helyi vállalkozókat a fennmaradásukban, üzleti tevékenységük fejlesztésében.
10. Folytatni kell az Illatos úti-telep méregtelenítését.
Ez politikai döntés kérdése.
Minden erőmmel azon leszek, hogy a talajszennyezést, a talajvizek mérgezését a legrövidebb időn belül megszüntessük.
11. A kerületben több nagyobb beruházás kivitelezése fog elkezdődni, illetve számos terv készült közterek, játszóterek, futópályák (Nyúldomb, Haller Park) építésére, ráncfelvarrására.
Az Ecseri téri metrófelszín terének felújítása nem tűr halasztást, azonban itt a Fővárosnak bizony be kell szállnia a költségekbe, ha azt akarjuk, hogy egy modern, fenntartható átmenőforgalmú teret tudjunk létrehozni.
Játszótereinket, sportpályáinkat nem elszállt, túlárazott tervek alapján kell megvalósítani. Maradjunk a józanság talaján és legyünk jó gazdái Ferencvárosnak.
Véleményem szerint kevesebb ráfordítással, a lakosok, helyi vállalkozók bevonásával kielégítőbb megoldásokat találhatunk a közterületeink fejlesztésre, átalakítására.
12. Okos, előremutató programjainkkal versenyképessé tesszük Ferencvárost.
Lesz Ferencváros-partnerkártya, lesz Ferencváros-applikáció, így a lakosság olcsóbban fog tudni vásárolni termékeket, igénybe venni szolgáltatásokat a helyi vállalkozóktól.
Az applikációval pedig bejelenthetjük a Ferencvárost érintő problémákat, ügyeket, számos önkormányzati, közösségi információt lehet majd megtalálni ezen a platformon.
13. Június 9. után Ferencváros sajtója szabad lesz.
Munkatársaink, a közösségünkért, a közjóért úgy írhatnak, úgy szerkeszthetnek ahogy jónak látják.
A véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága a demokrácia, az önkormányzatiság egyik alappillére.
14. Továbbra is kiemelt szempont a 125 éves Ferencvárosi Torna Klub támogatása, hírnevének öregbítése.
Hajrá Ferencváros!