Megjelent a ferencvárosi lakóház-felújítási pályázat

Már elérhető az önkormányzat honlapján az évről évre meghirdetett lakóház-felújítási pályázat idei kiírása. A pályázat feltételei és a keretösszeg nem változtak tavalyhoz képest: tizenöt évnél régebben, hagyományos vagy iparosított technológiával épült ferencvárosi társasházak és szövetkezeti lakóházak jelentkezhetnek. A benyújtási határidő 2024. június 12.

A jelentkezők idén is kétszázmillió forintos támogatási keretre pályázhatnak az alábbi munkákra:

 • a városképi, várostörténeti, iparművészeti értékkel bíró épületrészek cseréjére, restaurálására, az eredeti állapot helyreállítására,
 • közterületről látható homlokzatok tatarozására, szigetelésére,
 • erkélyek, függőfolyosók rendbehozatalára,
 • tetőfelújításra, tetőszigetelésre,
 • villanyvédelmi rendszer korszerűsítésére,
 • feleslegessé vált antennák, reklámtartó szerkezetek eltávolítására,
 • belső homlokzat, udvar helyrehozására,
 • függőleges és vízszintes teherhordó épületszerkezetek megerősítésére, cseréjére a járulékos munkákkal együtt,
 • közös tulajdonú közüzemi vezetékek cseréjére, korszerűsítésére,
 • környezettudatos, megújuló energiaforrások létesítésére vagy
 • fűtéskorszerűsítésre, akadálymentesítésre az OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásai szerint,
 • felvonók cseréjére vagy rendbetételére,
 • központi vészjelző bekötésére,
 • kapubejáró, lépcsőház felújítására,
 • nyílászárók, lépcsőházi üvegportál hőszigeteltre cserélésére vagy helyreállítására adhatnak be pályázatot.

A támogatásra csak a bruttó 750 000 forintot meghaladó felújítási munkálatok esetén van lehetőség.

Az adható támogatás mértéke a teljes beruházási összeg legfeljebb 40%-a, amely a tervezés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, közmű-hozzájárulások beszerzésének költségeit is tartalmazhatja. Kiemelt városképi szempontok esetén a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság magasabb százalékos mértéket is megállapíthat, a támogatás mértéke azonban a 60%-ot nem haladhatja meg. Egy munkára a több támogatási rendszerben elnyert összes támogatás mértéke nem haladhatja meg a munka teljes költségének 85%-át.

A pályázatokat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

A személyesen benyújtható pályázat határideje: 2024. június 12., 16 óra. Az eredményről (a pályázat elbírálásának határideje: 2024. július 12.) a pályázókat a bizottság döntését követő tizenöt munkanapon belül értesíti írásban a városüzemeltetési iroda.

A pályázati kiírás elérhető az önkormányzat honlapján.

Kiemelt képünk illusztráció: homlokzat a Ráday utcában

Fotó: Birtalan Zsolt